Nakon 50 godina Peristil opet obojan u crveno

Crveni Peristil, akcija bojanja Peristila crvenom bojom...

Crveni Peristil, akcija bojanja Peristila crvenom bojom...