Program obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Splitu

Savjet mladih Grada Splita je u suradnji s udrugama mladih...

Savjet mladih Grada Splita je u suradnji s udrugama mladih...

Predstavljanje Savjeta mladih u Klubu mladih Split

Klub mladih Split u sklopu svog programa kojim potiče mlade na aktivizam i volontiranje organizira predstavljanje Savjeta mladih Grada Splita .

Klub mladih Split u sklopu svog programa kojim potiče mlade na aktivizam i volontiranje organizira predstavljanje Savjeta mladih Grada Splita .