Turisti najviše obilaze Podrume, riznicu, Galeriju Meštrović, Muzej grada...

Osim Podruma i katedralne riznice, najpopularniji splitski muzeji među turistima očekivano su Galerija Meštrović, Muzej grada i Arheološki muzej