Fast Forward: Oliver Mišura

U utorak, 7. listopada u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu otvara se izložba Olivera Mišure Pogled kroz staklo / Pogled iz stakla, s kojm se  nastavlja  drugi dio ovogodišnjeg ciklusa izložbi Utorkom u Galeriji - Fast Forward.

Oliver Mišura završio je Pravni fakultet u Splitu i  diplomirao slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Gorkog Žuvele. Izlagao je na dvije samostalne i više skupnih izložbi.

Iz predgovora (Klara Ćapalija):

Koja je vaša definicija stakla? Staklo kao jedan od glavnih materijala kojeg koristimo u svakodnevnom životu, građevini, industriji i umjetnosti? Staklo kao materijal otporan na djelovanje vode, alkohola, kiselina, soli i drugih organskih otapala? Staklo kao smjesa silikata i alkalijskih i zemnoalkalijskih oksida? Staklo kao termodinamički nestabilna anorganska, amorfna tvar koja nastaje taljenjem sirovina i brzim hlađenjem dobivene taline?

Staklo kao biće?

Da, biće s vlastitim životom i dušom po teoriji panpsihizma kojeg kao takvog Oliver Mišura proučava u svom radu. On mu daje glavnu ulogu i dopušta da ne bude samo sredstvo u službi dekorativnog ili funkcionalnog predmeta, eksperimenta u kojem će se istražiti njegove fizičke mogućnosti, nego biće sa svojim osobinama. A kakav je naš odnos prema njemu? Možemo osjetiti potrebu da ga zaštitimo ili pak razbijemo. Iako je riječ o sveprisutnom materijalu, uvijek ćemo prema njemu  biti distancirani jer je, ako ga promatramo vizualno prostorna prepreka, a ako ga opipamo odbiti će nas hladnoća površine. Na izložbi se mogu vidjeti tri veća i dva manja platna sa staklenim plohama istih dimenzija. Na platnima su naslikane i jednako pozicionirane pravokutne plohe. Tri su za nijansu svjetlije, a dvije tamnije od pozadine. Staklo je u odnosu na platno u tri navrata postavljeno plošno, a u druga dva pod oštrim kutom. Tako nastaju zanimljivi odnosi između stabilnih i statičnih naslikanih pravokutnika i pravokutnih, nestabilnih i dinamičnih staklenih ploha koji se slobodno kreću postajući komponentom slike koja uz sve to stvara sjene, dakle nove slike i izaziva različite emocije kod promatrača.