Izložba Vlaste Žanić - 'Mind a GAP!' u Galeriji Kula

Izložba Vlaste Žanić 'Mind a GAP!'  otvara se u utorak 12. travnja 2022. u 19.00 sati u Galerija Kula( Ulica kralja Tomislava 10, Split).

"Nova izložba Vlaste Žanić „Mind a GAP!“ u splitskoj Galeriji „Kula“ umnogome je specifična. Naime, odluka umjetnice izložiti je rad „Ciklus“ koji je prvi i jedini put pokazala 1993. godine na skupnoj izložbi Nova hrvatska umjetnost priređenoj u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Nakon te izložbe rad je skoro tri desetljeća bio pohranjen u podrumu kuće koja je danas pred rušenjem pa se pojavila nužnost njegove dislokacije, ali i ukazala prilika te želja za njegovim ponovnim stavljanjem „u pogon“. Izvorna instalacija sastojala se od sedam velikih u nizu postavljenih identičnih željeznih kubusa s otvorom na prednjoj strani u kojem su vidljive dvije u unutrašnjosti ugrađene trake s otisnutim strelicama koje se, pak, rotiraju jedna prema drugoj pomoću elektromotora. Cijeli rad svjedočio je tada umjetničinu fascinaciju teškim industrijskim materijalima, pokretnim mehanizmima i vizualizacijom energije u kretanju. Tako je bilo prikazano sedam faza cikličkog kretanja crnih strelica koje se gibaju jedna prema drugoj, sudaraju, međusobno uviru, poništavaju uvijek nanovo započinjući i završavajući svoju putanju. Semantička nit koja se nekoć iščitavala s ovih „mehaničkih ekrana“ vodila je prema zornom prikazu ritma cikličke naravi koji je Vlasta tada, sukladno iracionalnim idealima svoje mladenačke dobi, smatrala svojevrsnim odslikom idealne ravnoteže, univerzalne cjeline i svemirskog reda.

Izvlačenje rada nakon skoro trideset godina njegova mirovanja intrigantno je. Štošta se promijenilo: vrijeme i kontekst drugačiji su, smjerovi promišljanja isto tako, pojavnost same instalacije vidno alterirana. Nameće se pitanje je li uopće riječ o radu ili više njih? Pitanja o vremenitostima sadržanima u umjetničkom djelu ili mnoštvenost njihova postojanja i inače stimuliraju znatiželju povijesti umjetnosti i srodnih znanosti. Ipak, ovdje procedura nije isključivo izlagačka i rekonstrukcijska, ni u fizičkom niti u semantičkom polju. Radi se o potpuno novom umjetničinom pristupu i traganju, odnosno resetiranju i reprogramiranju elemenata nekoć postojećeg rada. Riječ je o procesu osobne naravi koji autorica određuje naslovom „Mind a GAP!“. Gap je svojevrsno međuvrijeme, temporalni rascjep, ali unazad dvije pandemijske godine termin je ponio i socijalne konotacije uslijed imperativa međusobna distanciranja ljudi (i to ne samo na fizičkoj ravni, ne samo na dva metra!). Nadalje, ispisan verzalom GAP zapravo postaje akronimom za „generalizirani anksiozni poremećaj“ koji obilježava stanje pretjerane tjeskobe i zabrinutosti oko brojnih događanja koje se manifestira svakodnevno ili u intervalima najmanje pola godine. Nije ovdje nakana zalaziti u psihijatrijsku anamnezu nego na platformi općih recentnih događaja, kao što su pandemija, potres ili krvavi rat u Ukrajini, izdvojiti stanoviti teren nesigurnosti svakodnevnog življenja, iznenadnu pojavu neočekivanih obrata te porast unutrašnjih nemira. U odnosu na taj opći kontekst, Vlasta će se zanimljivo referirati i reći: „U trenutku vremena u kojem živimo prizivanje u sjećanje naivne ali ljekovite energije ovog rada vidim kao svojevrsni terapijski čin, potrebu da ustanovim da se neki zupčanici još uvijek okreću, neke strelice na beskonačnim trakama uglavljene u stare mehanizme još uvijek putuju.“

Ukratko, Vlasta Žanić svojom novom izložbom ne zalazi samo u područje propitivanja uzroka i biti umjetničkog rada, nego i u proces analize osobnog iskustva, pritom ispitujući heterotopijski susret i razmimoilaženje događaja prošlosti i stanja vlastite sadašnjosti." - Dalibor Prančević

Vlasta Žanić diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1991.g.  Prvih desest godina svoje umjetničke prakse istražuje materijale i prostore vizualizirajući odnose i energije među njima. U geometrijske minimalističke forme od grubog, teškog željeza  ponekad inkorporira crtež, stako, vodu ili pokretne gumene trake. S vremenom, mehanički ili metaforički pokrenute plohe i prostori sve više ustupaju mjesto video projekcijama, prostornim video instalacijama i site-specific radovima. Od 2001.g fokus njenog rada postaje performans, happening, video i eksperimentalni film. Teme kojima se bavi kreću se u rasponu od autoreferencijalnih i feministički orijentiranih do teoretskih i konceptualnih propitivanja o životu i umjetnosti, značenju i poziciji autora, publike i eksponata. Pokret, vrtnja i ravnoteža, kontinuirano se  protežu kao njezine stalne autorske preokupacije, a skulptura, provedena kroz dugogodišnje iskustvo performansa, ponovo postaje sve zastupljeniji izražajni medij.

Već dugi niz godina kontinuirano  je prisutna  na domaćoj i međunarodnoj  umjetničkoj sceni. Radovi joj se nalaze u  javnim i privatnim zbirkama suvremene umjetnosti.

Do sada je zlagala na više od 30 samostalnih i velikom broju grupnih izložba i festivala u Hrvatskoj i inozemstvu.

Izdvojene Nagrade: Nagrada na 8. triennalu hrvatskog kiparstva 2003., Godišnja nagrada HDLU-a 2005., Nagrada Oktavijan za eksperimentalni film na 14. danima hrvatskog filma 2005., Vjesnikova godišnja nagrada 2006., Nagrada hrvatske sekcije na Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015., Grand Prix na 51. Zagrebačkom salonu 2016.

Od 2010. do 2018. je radi   kao docentica na odsjeku kiparstva na UMASU u Splitu, a od 2018. je zaposlena kao izv. prof. art. na kiparskoj katedri ALU u Zagrebu gdje predaje na diplomskom studiju kiparstva na Nastavničkom odsjeku ALU. Članica je Umjetničke udruge ‘Atelieri Žitnjak’ od 2005. i Umjetničkog savjeta Galerije ‘AŽ’ u Zagrebu, HDLU-a u Zagrebu i HULU-a u Splitu.