Kreće treće izdanje Ciklusa koncerata mladih glazbenika „mo. Vinko Lesić

Glazbena mladež Split, udruga koja već 45 godina u kontinuitetu skrbi o glazbenoj kulturi mladih Grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, organizira u glazbenoj sezoni 2014/2015. treće izdanje Ciklusa koncerata mladih glazbenika „mo. Vinko Lesić“. Projekt se od samog početka organizira u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu i Umjetničkom akademijom Sveučilišta u Splitu, a uz potporu Grada Splita.

Ciklus je pokrenut 2012. godine kako bi se mladim glazbenicima pružila prilika za stjecanje koncertnog iskustva mimo školskih i akademskih priredbi, potaklo mlade glazbenike na kvalitetno umjetničko izražavanje glazbom te doprinijelo njihovoj afirmaciji na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kako bi se vrijedne i nadarene glazbenike potaklo na daljnji rad i usavršavanje Ciklus ima i natjecateljski karakter. Članovi ocjenjivačkog suda najeminentniji su glazbeni pedagozi i umjetnici koji djeluju na području Županije: Nelli Manuilenko, Nataša Karajanov Pačko, Olga Cinkoburova, Wladimir Kossjanenko, Vesna Podrug, Jadranka Garin, Mihovil Karuza, Anđela Jerkunica Milišić, Vladimir Lukas, Ana Domančić Krstulović i Marijo Krnić.

Prvi koncert u sezoni 2014./2015. održat će mladi klavirist Bartolomej Stanković, 10. prosinca u 17.30 sati u Foyeru splitskog HNK, a izvest će dijela autora Krešimira Seletkovića, Asima Horožića, Blagoje Bersa, Samira Fejzića, Frederica Chopina.

Treću sezonu Ciklusa otvorit će posebni programo – okruglim stolom na temu: Glazbena kritika – potreba ili anakronizam, također 10. prosinca s početkom u 14.00 sati.  Na taj će se način po prvi put u nas prodiskutirati teme vezane za suvremenu glazbenu kritiku. Tema okruglog stola nije slučajno odabrana. Naime, unatoč recesiji, općoj društvenoj apatiji i sve manjim potporama kulturnim programima, kulturni život Grada i Županije budi se i jača zahvaljujući inicijativama pojedinaca i udruga. Paralelno s tim događa se i fenomen (re)afirmacije glazbene kritike u lokalnim medijima. Sudionici okruglog stola bit će ugledni glazbeni kritičari sa splitskog područja i Zagreba, glazbeni umjetnici, a otvoren je i za sve zainteresirane građane za ovu temu.