Nehumane granice - plesna drama o suvremenoj izbjegličkoj krizi na 65. Splitskom ljetu

Baletne večeri na Sustipanu 65. Splitskog ljeta u subotu 20. srpnja donose nam gostovanje talijanske plesne trupe La Compagnia Equilibrio Dinamico koja će, s početkom u 21:30, izvesti predstavu Confini disumani (Nehumane granice). Koreografija umjetničke voditeljice trupe Roberte Ferrara jezikom će modernog plesa tematizirati suvremenu globalnu izbjegličku dramu.

Predstava je nadahnuta tekstom Solo andata (U jednom pravcu) talijanskog pjesnika i književnika Errija De Luca. Putovanje je to tijela i uma u kojem se ljudska brutalnost na sceni izmjenjuje sa snagom ljudi, žena i muškaraca koje nazivamo „imigrantima“ koji bezuspješno pokušavaju dočepati boljeg života prelaskom granice. Dramaturgija, u suglasju s intenzivnom, sinergičnom i katarzičnom koreografijom društveni je protest protiv zlostavljanja i nehumanog tretmana ljudskog tijela. „Ključ koreografskog rada“, kaže koreografkinja „je pokret koji ljudska tijela transformira u konkretne tjelesne molitve. Tijelo je dehumanizirano kao i narod prisiljen da trpi takve katastrofe.

Compagnia Equilibrio Dinamico osnovana je 2011. godine pod umjetničkim vodstvom Roberte Ferrara. Trupu karakterizira istraživanje i eksperimentiranje na polju suvremenog plesa. Na talijanskoj plesnoj sceni nametnula se sudjelujući u programima brojnih nacionalnih i međunarodnih festivala. Surađuju s koreografima kao što su Bert Uyttenhove, Matthias Kass, Clemént Bugnon i Igor Kirov.