ROOM 100 u Splitu i Ninu organizira istraživačku rezidenciju projekta „Hand to hand“

Splitska suvremena cirkuska kompanija ROOM 100 od 8. do 12. travnja 2024. godine u Splitu i Ninu organizira istraživačku rezidenciju projekta „Hand to hand“ koja spaja naizgled nespojivo – znanstvenike, istraživače, radnike solane, sociologe i umjetnike.

Hand to hand je trogodišnji projekt sufinanciranom sredstvima Kreativne Europe koji ima za cilj istražiti europski suvremeni cirkus u javnom prostoru i kolektivno propitati pojam socijalne ekologije. Kroz učenje i istraživanje, cirkuski se umjetnici potiču da svoje umjetničke prakse usmjere prema javnom prostoru te da se otvore prema međusektorskoj suradnji. Kroz četiri istraživačka i rezidencijska boravka, Hand to hand nudi eksperimentalni prostor za suradnju s proizvodnim sektorom, kao i kreativnim i kulturnim industrijama te istraživačima u umjetnosti i ekologiji.

U Splitu, program se sastoji od predavanja znanstvenika i profesora sa Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Odjel za fiziku, Jadranke Šepić, Marina Vojkovića i Žarka Kovača, predstavljanja umjetničkog koncepta Mediteranskog spekulativnog dizajna Ivice Mitrovića s Umjetničke akademije u Splitu i anti-turističke ture vođene od strane Jere Kuzmanića, urbanista i anarhista sa Politehničkog fakulteta u Barceloni. Osim toga umjetnici će sudjelovati u online predstavljanju umjetničkog projekta Marka Markovića koji nastaje kroz projekt Heard by the Deep zagrebačkog Kontejnera. U Ninu će Hand to hand umjetnici, mentori i partneri posjetiti Solanu Nin koja je jedna od tri solane u Europi koja ima eko-certifikat. Članovi Hand to hand projekta u solani će naučiti o tradicionalnom načinu proizvodnje soli, kristalizaciji i branju soli u ljetnim mjesecima. U međuprogramu umjetnici rade s mentoricama na projektu – sociologinjom Magali Sizorn sa Sveuličišta u Rouenu i Delphine Lanson, poznatom izvedbenom umjetnicom na pripremi izvedbi u javnom prostoru koje će splitskoj publici biti predstavljene na Festivalu neobičnih obitelji iduće godine, u travnju 2025.

Nositelj Hand to hand projekta je francuski nacionalni cirkuski centar Le Palc (Furies festival), a partneri splitski ROOM 100 (Festival neobičnih obitelji), danski Helsingør Theatre (Passage Festival) i portugalska Bussola (LEME festival). Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa. Dodatnu financijsku podršku programu u Splitu i Ninu daje Zaklada Kultura nova i Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske.