Senzorna projekcija animiranog filma "Mali princ" u Kinoteci

Senzorna projekcija animiranog filma "Mali princ" u Kinoteci Zlatna vrata održat će se u subotu, 4. prosinca u 17:30 sati.

Senzorna projekcija znači modulirane uvijete za vrijeme prikazivanja projekcije u auditivnom i vizualnom smislu, odnosno znači da će svjetla biti prigušena i da će zvuk biti tiši, a djeca mogu šetati, plesati, ulaziti i izlaziti iz kino dvorane, razgovarati, izražavati svoje emocije, biti ono što jesu. Mogu donijeti igračke, dekice, grickalice ili doći u pratnji terapijskog psa. Filmovi koji se  prikazuju u ovom projektu su senzorno prihvatljivi u auditivnom i vizualnom smislu za djecu s teškoćama u razvoju s posebnim naglaskom na djecu sa senzornim odstupanjima.

Na senzornim projekcijama djeca su na prvom mjestu, tako da njihove potrebe moraju biti zadovoljene pod motom kino za sve dostupno svima. Tako se ruše sve predrasude i stereotipi, te se različitost percipira kao bogatstvo, a uči se na spontani način kroz zajedništvo od najranije dobi. Djeca koja su od najranije dobi uključena u takve aktivnosti u lokalnoj zajednici, kasnije postaju pojedinci koji su tolerantniji, te socijalno i emocionalno zrelije ličnosti.

Koncept senzornih projekcija pokrenule su još 2016. godine Eva Brlek, magistra edukacijske rehabilitacije i psihoterapeutkinja, koja trenutno pohađa doktorski studij Medija i komunikacija, te Sandra Malenica, profesorica kroatistike i komparativne književnosti, koja trenutno pohađa doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture.
NAPOMENA: broj posjetitelja je ograniče. Prijave i informacije na 021 631 524 ili na info@zlatnavrata.hr