Učenici Škole likovnih umjetnosti Split izložbom obilježavaju Dan ružičastih majica

Učenici Škole likovnih umjetnosti Split izložbom obilježavaju Dan ružičastih majica,a svečano otvaranje je u utorak 30.1.2018 u 19h u Galeriji škola, Fausta Vrančića 15, Split.

Na inicijativu Centra za edukaciju I prevenciju nasilja 2014.godine u Hrvatskoj je po prvi put obilježen Dan ružičastihmajica, s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja I podizanja osviještenosti cjelokupnog društva o problem nasilja među mladima.

Akciji se pridružuju gotovo sve hrvatske osnovne I srednje škole, vrtići, sportski klubovi, udruge te brojne poznate ličnosti.

Dan ružičastih majica međunarodni je program i dio je programa prevencije vršnjačkog nasilja kojeg provodi Centar za edukaciju I prevenciju nasilja.

U 2017.godini na inicijativu Centra, Hrvatski sabor je Dan ružičastih majica jednoglasno proglasio Nacionalnim danom.

Izložbu realizirali učenice i učenici 3.razreda usmjerenja

Grafiči dizajner:Josipa Bebić, Ivanka Drnas, Marijan Ergović, Dina Karuza, Bruno Mitrović, Mia Nemčić, Ambra Radić, Katarina Rica, Dominik Rnjak

Fotografski dizajner:  Lara Đuzel, Danica Katunarić, Jana Matošić, Katarina Penić, Barbara Pešut, Talia Tara Roje, Vanessa Viculin, Pavla Vukšić

Mentorica i voditeljica projekta: Željka Milošević Paro, prof.