Agenda 2030.- Uloga mladih u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

Ovog četvrtka u 19 sati na Ekonomskom fakultetu u Splitu saznajte koliko su mladi dragocjen resurs današnjice i kako mogu utjecati na budućnost na predavanju dr.sc. Morene Galešić.

Agenda 2030, donesena na Konferenciji Ujedinjenih naroda 2015., sadrži plan ostvarivanja 17 identificiranih ciljeva održivog razvoja i nastala je kao nastavak programa Milenijskih globalnih ciljeva (2000-2015).

Nikad dosad u povijesti globalnih politika i donošenja odluka mladi nisu imali toliki utjecaj i moć glasa kakav imaju danas. Mladi su prepoznati kao jedan od najvećih resursa i potencijala za kreiranje inovacija u svim poljima vezanim za održivi razvoj.

Ali da bi ti isti mladi imali priliku za ostvariti osobni i globalni potencijal, trebaju imati pristup informacijama, adekvatno usmjerenje i osviještenost o globalnim i lokalnim problemima.

Kako se uključiti u taj svjetski vrtlog, koje zabavne metode učenja primijeniti kroz aktivnosti i igre, kako doprinositi ciljevima u svakodnevnom životu te koje su trenutno otvorene opcije i natječaji, saznajte na predavanju dr.sc. Morene Galešić sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Naša predavačica se aktivno bavi istraživanjem i projektima u području zagađenja voda. Članica je međunarodnih udruga: Water Youth Network, Morena Coaching International te Costal & Estaurine Research Federation, te je alumni  UN inovacijskog labaratorija-