'Baldasar nepodnošljivo lako planira interveniranje u jezgri Splita'

Koordinacija udruga Stara gradska jezgra otvorenim pismom obratila se gradonačelniku Splita Ivi Baldasaru.

"Nakon Vaših najnovijih istupa u svezi uređenja hidroavionskog privezišta na Matejušci osjećamo obvezu kao aktivni sudionici u procesu izrade Plana upravljanja starom jezgrom Splita da Vas još jednom, ovaj put javno, upozorimo na Vašu nepodnošljivu lakoću demonstriranja interveniranja u prostoru, posebice u gradskoj jezgri Splita kao i u njezinom neposrednom okruženju u tzv. kontakt zoni, čemu putem medija svjedočimo gotovo iz mjeseca u mjesec.

U ovom trenutku ne želimo posebno apostrofirati nedostatak ključne, svježe ažurirane Strategije razvoja grada Splita i vizije položaja grada Splita u narednih 20-ak godina koje bi trebale biti prioritetno usuglašene i usvojene kao preduvjet bilo kakvih aktivnosti Grada.

Ne smatramo da je pri tome uopće potrebno posebno isticati ulogu civilnog društva kao i potrebu široke javne rasprave o tim prevažnim dokumentima. Kao i dodatno isticanje pozitivnih primjera uspješnih gradova širom svijeta koji su to već učinili i s time se služe kao dijelom neizostavne procedure upravljanja.

No, želimo Vam posebno skrenuti pažnju na činjenicu da BEZ izrađenog, javno raspravljenog, od strane Gradskog vijeća usvojenog, te u UNESCO-u revidiranog dokumenta koji se zove Plan upravljanja gradskom jezgrom Splita nije moguće i nije smisleno:

- dodjeljivati koncesije za hidroavione na Matejušci, tj u zoni A zaštite UNESCO-a i izgradnjom kućica u funkciji istih, smanjivati javnu površinu te nepotrebno uvoditi dodatni promet u preopterećenu Gradsku luku.

- pod firmom „rekonstrukcija Turističke palače“ povećavati korisnu površinu zgrade u zoni A zaštite UNESCO-a, a ujedno i propustiti šansu da se arhitektonskim natječajem dobije ne samo puno bolje rješenje same zgrade, nego i prostorno-prometno rješenje šireg obuhvata.

- rješavati arheološki lokalitet Ad basilicas pictas ad hoc zatrpavanjem i bez temeljitog i sustavnog arheološkog istraživanja nejasno prolongirati konačno rješenje za „bolja vremena“ tj. prepuštajući ga interesima investitora.

- projektno rješavati Istočnu obalu koja je većim dijelom u tzv. kontaktnoj zoni UNESCO-a, a također to raditi bez arhitektonskog natječaja, prometne studije i javne rasprave.

- intervenirati u urbano opremanje Pazara, a također i to činiti bez javnog arhitektonskog natječaja, arheološkog istraživanja i javne rasprave.

- uvoditi automobilski promet u pješačku zonu tj. u zonu A pod zaštitom UNESCO-a radi ekstra profita privatnih građevinskih investitora kod bedema Contarini.

Odgovore i smjernice na sva ova pitanja, Vaše ideje i želje, uključujući i ona ovdje nenavedena, treba tražiti u dovršavanju Plana upravljanja gradskom jezgrom, čiji nastavak izrade pod Vašim vodstvom željno iščekujemo", stoji u dopisu kojeg potpisuje Koordinacija udruga Stara gradska jezgra.