Boalovo kazalište na splitskom Pravnom fakultetu

Predstava po principu Boalovog kazališta u izvedbi udruge "Zamisli" održati će se 8. prosinca u 14.00 sati na Pravnom fakultetu u Splitu. Predstava je jedna od pet akcija u sklopu projekta "Život bez barijera!", a čiji je cilj promicanje uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, s posebnim naglaskom na mlade i studente, ali i informiranje i senzibiliziranje javnosti o životu osoba s invaliditetom te apeliranje na javnost o važnosti volontiranja i pomaganja u zajednici.

Organizatori ovog projekta su Pravni fakultet u Splitu, udruga Studenti za studente Split i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, a predstavu Boalovo kazalište organiziraju u suradnji sa zagrebačkom udrugom "Zamisli" za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom koji izvode seriju interaktivnih predstava i radionica. Kratke dramske predstave se održavaju po principu Boalovog kazališta pod palicom redatelja Maria Kovača.

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli" je osnovana 2005. godine. Njihova vizija su mladi s invaliditetom uključeni u sustav obrazovanja sa svom potrebnom tehničkom i materijalnom podrškom.

Tijekom održavanja ovog projekta mogu se donirati igračke koje će se povodom blagdana sv. Lucije donirati slijepoj i slabovidnoj djeci u udruzi slijepih i slabovidnih osoba grada Splita i Splitsko-dalamtinske županije.