ECA: Naši hidroavioni tiši su od katamarana

Nakon što je prije nekoliko dana splitski gradonačelnik Ivo Baldasar javno rekao da se više ne želi sastajati s predstavnicima European Coastal Airlines oko projekta hidroaviona koji bi polijetali iz splitske gradske luke, nakon što su i on i čelnici županije rekli pa porekli da će dozvola za korištenje Matejuške biti izdana, a potom se opet počela spominjati buka kao glavna smetnja, oglasili su se ponovo i iz ECA. Predsjednik kompanije Klaus Dieter Martin, naime, tvrdi da njihovi avioni De Havilland DHC-6 300, zvani Twin Otter doista postižu maksimalnu buku od 85 decibela, ali to je samo prilikom uzlijetanja, dakle daleko ispred luke. Kad hidroavion bude uplovljavao u luku, buka je značajno niža, ispod dnevne dopuštene razine od 65 decibela.

- Prema proizvođačevoj deklaraciji, buka je u plovidbi do pristaništa ispod 60 decibela. To je značajno manje od katamarana i trajekata koji ulaze u splitsku luku. Osim toga, ispuštanje štetnih plinova je po putniku niže nego kod katamarana ili trajekata. Izvan luke, kod uzlijetanja najmanje 300 metara daleko od obale maksimalno zvučno zagađenje je 85 decibela, što je opet niže od katamarana pri 70 postotnoj snazi motora, priopćio je Martin.

ECA nam je dostavio i pismo koje je još u kolovozu - baš za potrebe objašnjavanja lokalnim vlastima - poslala kanadska kompanija Viking Air koja proizvodi opremu koja se ugrađuje u De Havillande, te avione DHC-6. U pismu se navodi da se ovaj tip hidroaviona u cijelom svijetu - posebno baš u Kanadi - koristi u gradskim zračnim operacijama, i da se kod njihovog rada na mjestu ili prilikom plovidbe u naseljenom području na udaljenosti od 90 metara može voditi normalan razgovor.

- Viking Air može jamčiti vašim lokalnim vlastima da DHC-6 prilikom pristajanja i na udaljenosti od 90 metara ne stvara buku veću od 60 decibela, stoji u pismu.