Humanitarna akcija ”Sveta Luce donosi osmijeh”

Humanitarna akcija“Sveta Luce donosi osmjeh“, koju su začeli Nikša Jajac i Marko Bertolino u cilju pomoći Domu Maestral,nastavlja se i ove godine od 8. do 14.prosinca 2017.  Osim senzibiliziranja javnosti konkretan cilj akcije ove godine je obnova fasade dječjeg doma Maestral. Koliko je novca potrebno uložiti za obnovu fasade južnog dijela doma,znat će se završetkom idejnog projekta sanacije koje će izraditi Fakultet građevinarstva,arhitekture i geodezije.

Humanitarna akcija je osmišljena na način da posjetitelji kućica na Rivi mogu ubacivanjem u škrabice/donatorske kutije, koje su ukrašene radovima djece iz Maestrala, donirati novac koji u cijelosti ide domu Maestral. Tradicionalno po završetku akcije ovlaštene osobe doma u pratnji štićenika preuzet će škrabice te napraviti sve zakonom propisane radnje vezane uz evidentiranje donacije i izvršiti uplatu na žiro računa otvoren posebno za ovu namjenu i sukladno zakonskim odredbama kod Splitske banke, a koji je ista oslobodila svih bankarskih naknada te će za cijelo vrijeme trajanja akcije u svim svojim poslovnicama u Splitu, Solinu, Kaštelima, Trogiru i Omišu postaviti škrabice za prikupljanje sredstava čime je akcija po prvi put ove godine proširena i na susjedne gradove. Drugi način prikupljanja donacija provodi se poticanjem pojedinaca i poslovnih subjekata na uplatu sredstava na žiro račun Akcije
Donacije se prikupljaju i uplatama na žiro račun otvoren posebno za ovu priliku (IBAN: HR2123300033122940030) od 5.12. do 22.12. 2017. godine.

Kao znak zahvale svima koji su sudjelovali u humanitarnoj akciji,13.12.2017. u 20 h na Rivi će se održati koncert Nene Belana i Fiumensa.Važno je naglasiti da troškovi svih aktivnosti potrebnih za realizaciju humanitarne akcije neće se pokrivati iz prikupljenih sredstava već od strane organizatora i partnera akcije.

Više informacija potražite na -> goo.gl/86FrAi