Konstituirano Gradsko vijeće Splita

Jutros je u Banovini održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća. Sjednicu je vodio  Veljan Radojković, a prisutno je bilo svih 35 izabranih vijećnika.

Jure Šundov je sa 18 glasova za, 14 protiv i 1 suzdržanim izabran za predsjednika Gradskog vijeća. Tonči Blažević (HSLS) izašao je iz vijećnice prije glasovanja.

 Petar Škorić (HDZ) sa 19 glasova za i 7 protiv, te 8 suzdržanih  je izabran za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.

Marijana Puljak (Pametno) je izabrana za drugu potpredsjednicu Gradskog vijeća sa 34 glasa za i jednim suzdržanim.