Marjanske skale, kakve bi trebale biti

Marjanske skale, one koje od Solurata vode prema Prvoj vidilici, sve više dobijaju izgled kakav bi trebale imati. Nakon obnove ograde, i samih skala, na red je došlo i brisanje grafita (bolje rečeno škrabotina) kojima su bili išarani svi kameni dijelovi jednog od najljepših dijelova Splita. Marom Društva Marjan, Javne ustanove Park šuma Marjan i grada, stvari se ipak pomiču, dovoljno je pogledati stari i novi izgled ovog zida pri dnu najvažnije gradske skalinade. Valjda likovi sa sprejevima i bez ideja neće opet istim putem.