"Mini Karepovac" na TTTS-u

Na TTTS-u se rađa novi Karepovac. Naime nedaleko križanja za Stobreč, na području između ceste koja vodi prema TTTS-u i rijeke Žrnovnice narastao je pravi veliki divlji deponij. Na priloženoj fotografiji se nazire veličina problema.

Nadležne službe su puno puta upozoravane na ovaj problem, tako je nedavno i novi portal namijenjen za rješavanje gradskih problema "Popravi Grad" upozoravao nadležne službe na ovaj ekološki problem, ali odgovore koji su dobili su bili samo prebacivanje odgovornosti s jedne službe na drugi i tako u krug. Očito misle da će se problem riješiti sam od sebe.

Tako je nadležno Ministarstvo zaštite okoliša predalo predstavku kojom se ukazuje na odbačeni otpad na postupanje komunalnom redarstvu Grada Splita no iz Grada kao da su se oglušili na ovaj problem i do dana današnjeg ništa nije rješeno. Da stvar bude bolja, početkom godine su se na rubnim dijelovima deponija ilegalno naselili i Romi.

Očito će se trebati nataložiti još otpada dok se odgovorni ne uhvate u koštac s ovom ekološkom bombom na rubu grada. Ovaj primjer vjerno pokazuje nemar i nezainteresiranost gradskih službi, jer problem se mogao davno elegantno riješiti no očito se nekome nije dalo raditi posao za koji je plaćen. Ništa novo u našem gradu.