Napokon: Sustipanski glorijet kao nov!

Prije tjedan dana upozorili smo na sramotnu devastaciju glorijeta na Sustipanu. Omiljeni spomenik brojnih šetača, a još više mladenaca, jedan je od rijetkih sačuvanih glorijeta među klasicističkim spomenicima u Dalmaciji, a djelo je splitskog graditelja i konzervatora Vicka Andrića koji je djelovao u 19. stoljeću. Je li to zbog medijske prozivke ili je nakon dužeg vremena čišćenje bilo planirano, sada je manje bitno. Sustipanski simbol ponovo blješti u svojoj prekrasnoj bjelini. Nadamo se što duže...

 

POGLEDAJTE ČITAVU FOTOGALERIJU