Porinuta Novogradnja 540

U Brodograđevnoj industriji Split danas je porinuta Novogradnja 540,  prototip prvog obalnog ophodnog broda, ugovorenog za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Brod je 43,5 metra dug  i vrijedan oko deset milijuna eura, a  služit će za potrebe Obalne straže i prvi je od ukupno pet predviđenih u njenoj floti.

Novogradnja 540 će u iduća  tri mjeseca biti opremljen u moru, a zatim će proći opsežna testiranja u luci i u plovidbi, da bi do konca ove godine i službeno bio predan HRM-u. Brod će služiti za nadzor teritorijalnog mora, akcije traganja i spašavanja te prijevoz manjih postrojbi - a prilagođen je i za plovidbu u velikim morima.