Postani pilot uz Aeroklub Sinj

Ukoliko ste zaljubljenik u zrakoplovstvo sa željom da postanete pilot, Aeroklub Sinj u suradnji s tvrtkom PAN AVIA d.o.o. organizira teorijsko i praktično osposobljavanje za privatnu pilotsku dozvolu (PPL). U ponudi je mogućnost osposobljavanja za dozvolu pilota lakog zrakoplova Light Aircraft Pilot Licence (LAPL). Ovo je prvi put da se nakon 2008. godine na području Dalmacije organizira pilotska škola po EASA standardima. Najbliža se do sada nalazila u Zagrebu.

Osposobljavanje će se provoditi na aerodromu Sinj i na aerodromu Pisarovina, u blizini Zagreba. Kako bi se polaznicima što više olakšalo plaćanje, moguće je vršiti uplate u više obroka. Minimalna starosna dob za početak osposobljavanja je 16 godina.

Teorijsko osposobljavanje za PPL ili LAPL ukupno sadrži 100 sati predavanja razvrstanih na slijedeće predmete:

1. Zračno pravo i ATC procedure (Air Law and ATC Procedures)

2. Ljudska izvedba (Human performance)

3. Opće znanje o zrakoplovima (Aircraft general knowledge)

4. Načela letenja (Principles of flight)

5. Meteorologija (Meteorology)

6. Operativni postupci (Operational procedures)

7. Izvedba leta i planiranje leta (Flight performance and planning)

8. Navigacija (Navigation)

9. Komunikacije (Communications)

Prije početka praktičnog osposobljavanja kandidati moraju odslušati predavanja i položiti teorijske ispite u ATO najmanje iz sljedećih predmeta:

- Opće znanje o zrakoplovima

- Načela letenja

- Komunikacije

- Operativni postupci

Prije prvog samostalnog leta kandidati moraju odslušati predavanje i položiti teorijski ispit u ATO iz:

- Zračnog prava

- ATC procedura

Prije početka rutnog (navigacijskog) letenja kandidati moraju odslušati sva predavanja i položiti sve teorijske ispite u ATO.

Praktično osposobljavanje za PPL sastoji se od 45 sati osposobljavanja na avionu, uključujući najmanje:

- 25 sati naleta s instruktorom

- 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

Praktično osposobljavanje za LAPL sastoji se od najmanje 30 sati osposobljavanja na avionu, uključujući najmanje:

- 15 sati naleta s instruktorom na klasi na kojoj će se obaviti ispit praktične osposobljenosti i

- 6 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 3 sata samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužine 150 km (80 NM), tijekom kojeg se mora obaviti 1 slijetanje s potpunim zaustavljanjem na aerodromu koji je različit od aerodroma polijetanja.

Razlika LAPL u odnosu na PPL:

- Privilegije imatelja LAPL za avion ograničava imatelju dozvole da upravlja samo jednomotornim aviona s klipnim motorom ili motornom jedrilicom, maksimalne certificirane težine pri polijetanju do 2000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nije ukrcano više od 4 osobe na zrakoplovu.

- Za svaki različiti tip zrakoplova prije samostalnog leta potrebna je preobuka

- Manje sati praktične obuke (30h)

Kontakt osobe:

Aerodrom Sinj – Natko Kulić, 00385 (0)959 042 042, natkokulic@gmail.com

Aerodrom Pisarovina – Domagoj Čingel 00385 (0)98 418 964, domagoj.cingel@zg.t-com.hr

Rok za prijave je 27. veljače 2016. godine!

Sastanak svih zainteresiranih kandidata će se održati u Sinju, u prostorijama Aerokluba Sinj, Tripalov voćnjak 5/A u 16:00 sati.

Svim zainteresiranima Aeroklub Sinj je osigurao financiranje školovanja preko Kent Banke kreditima bez jamaca od 4,000 do 150,000 kn, sa kamatom od 6,5 % i rokom otplate od 2 do 8 godina. Nema naknade za obradu kredita, a odobrenje dolazi u roku 24 sata.

**PROMOTIVNI ČLANAK**