Saniraju se ostaci kućica na Rivi

U subotu je Božićni sajam na Rivi velikom diskotekom 'spustio zastor' do prosinca. Gradski komunalci koji su za cijelo vrijeme trajanja sajma vrijedno čistili ovu gradsku šetnicu, još uvijek saniraju ostatke svima dragih kućica.