Sramota: Devastiran glorijet na Sustipanu čeka čišćenje

Teško nam je proniknuti u mozak osobe koja je spremna devastirati jedan od simbola Splita. Klasicistički glorijet od bijelog mramora na Sustipanu doživio je upravo takav susret s jedinkom ili skupinom niže inteligencije. Više od podatke tko je taj idiot, zanima nas koliko će nadležnima trebati da očiste ovu sramotu, jer po nekim informacijama "apostolski spomenar" na Sustipanu je već duže vrijeme. Jednom riječju - katastrofa.

 

POGLEDAJTE ČITAVU GALERIJU DEVASTIRANOG SUSTIPANA