Za vrijeme „Sudamje 2018“ dio parkirališta na Rivi bit će zatvoren

Zbog organizacije Sudamje 2018 te zauzimanja dijela parkirališta na istočnom dijelu Rive za potrebe održavanja manifestacije, od petka 4. svibnja u 22:00 sata do utorka 8. svibnja u 06:00 sati, provodit će se privremena regulacija prometa na navedenom parkiralištu na način da se ono neće moći koristiti za parkiranje na dijelu uz palaču već na preostalom dijelu, od zgrade lučke kapetanije do sadašnjeg izlaza sa parkirališta.

U navedeno vrijeme, ulaz i izlaz sa parkirali
šta organizirat će se preko sadašnjeg izlaza, tako da će on biti dvosmjeran.