Želimo pune podatke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada!

Kao poklon Gradu, odnosno svim građanima Splita, a s ciljem transparentnog raspolaganja gradskom imovinom, stručnjaci, članovi Pametnog grada, izradili su interaktivnu mapu koja prikazuje lokacije svih gradskih stambenih i poslovnih prostora. Mapa je izrađena sukladno dostupnim podacima te je danas predstavljena građanima Splita.
    
Nastavno vijećničkom pitanju Pametnog grada na sjednici Gradskog vijeća održanoj još u rujnu, na temu javne objave gradske imovine na web stranicama Grada, Pametan grad pozdravlja odluku aktualne vlasti kojom je popis stanova i poslovnih prostora u vlasništvu grada Splita i objavljen.

Međutim, riječ je o podacima koji se odnose samo na adresu i kvadraturu određenog, stambenog ili poslovnog prostora. Stoga su vijećnici Pametnog grada na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećničkim pitanjem zatražili i dostavu ostalih podataka koji su potrebni kao potpuna informacija građanima Splita: ime najmoprimca (pravna osoba, udruga, firma, obrt...), pravni temelj najma, cijena najma po m2, početak i kraj najma prostora/stana. Sve zatraženo u skladu je sa Zakonom o pristupu informacijama, a nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ideja o izradi mape nastala je kao rezultat razmišljanja Pametnog grada o načinima kako kratkoročnim aktivnostima napuniti gradsku blagajnu. Pametan grad vjeruje u razvojni potencijal Splita i brojne projekte koji se mogu realizirati dugoročno, u kojima između ostalog planiraju i sami sudjelovati. Ovo je pak aktivnost koja bi urednom revizijom i odgovarajućom naplatom (ovisno o pojedinim, konkretnim situacijama) u kratkom vremenu mogla poboljšati gradski proračun. Prema dostupnim podacima grad ima vlasništvo nad 38.373 m2 stambenog te 69.520 m2 poslovnog prostora, od čega je 3.186 m2 slobodno. Prosječna tržišna cijena najma je oko 12 eur/m2, što je u konačnici impresivan iznos.

Izrađena mapa pokazuje zasebno gradske stanove, poslovne prostore, kao i slobodne prostore. Klikom na pojedini kružić možete se informirati o adresi i kvadraturi. Istu je naravno moguće ažurirati, što će stručnjaci Pametnog grada i učiniti čim zatraženi podaci budu dostupni na web stranicama Grada. Sama mapa se može ugraditi i postati dio web stranica Grada.

Interaktivnu mapu možete pogledati na webu Pametnog grada