Posljednja 24 sata Adventilacije u jednom videu

Ugostitelji s Božićnog sajma na Rivi koji grupno djeluju pod nazivom "Adventilacija" objavili su zanimljiv post festum video. U njemu je u jednom kadru prikazano kako je najpoznatija splitska šetnica živjela u posljednja 24 sata sajma. Naravno, čitav dan možete vidjeti u 2 i pol minute.