Hajduk organizira Ćakulu s navijačima

Obzirom na veliki interes navijača te važnost koju HNK Hajduk pridaje svom navijačkom korpusu.

Obzirom na veliki interes navijača te važnost koju HNK Hajduk pridaje svom navijačkom korpusu.