Otvorena natječajna izložba "Čovjek i svjetionik"

Izložba je organizirana...

Izložba je organizirana...

Izložba fotografija "Čovjek i svjetionik 2018."

Izložba je organizirana od strane...

Izložba je organizirana od strane...

Fotografski natječaj "Čovjek i svjetionik"

Plovput d.o.o. Split i Fotoklub Split organiziraju...

Plovput d.o.o. Split i Fotoklub Split organiziraju...

Sudjelujte na natječajnoj izložbi fotografija pod nazivom „Hrvatski svjetionici“

Na izložbi sa svojim radovima mogu sudjelovati svi građani koji se bave fotografijom amaterski i profesionalno.

Na izložbi sa svojim radovima mogu sudjelovati svi građani koji se bave fotografijom amaterski i profesionalno.