Prva pomoć na moru

Udruga Invictus Mare organizira prezentaciju i praktičnu radionicu...

Udruga Invictus Mare organizira prezentaciju i praktičnu radionicu...

Karta za brod: Sajam poslova u pomorstvu

Projekt Karta za brod osposobit će studente Pomorskog fakulteta za predstavljanje poslodavcu te će ih spojiti sa agencijama za ukrcaj, charter agencijama i ostalim...

Projekt Karta za brod osposobit će studente Pomorskog fakulteta za predstavljanje poslodavcu te će ih spojiti sa agencijama za ukrcaj, charter agencijama i ostalim...