Promocija zbirke pjesma Dijane Ćurković i izložba ilustracija Vuka Oreba

Promocija zbirke pjesma "Stihovi dna" Dijane Ćurković i izložba ilustracija Vuka Oreba održat će se u Ghettu 26. prosinca u 19 h.

Stihovi dna prva je samostalna zbirka pjesama ugledne znanstvenice Dijane Ćurković. Autoričin pjesnički rukopis je suvremen i zaigran, temeljen na jezičnoj igri, promišljenoj književnoj i kulturnoj referenciji i humoru. Vrlo često autorica poseže u književnu tradiciju, rabeći formu vezanog stiha, čak i soneta, ali pritom upotrebljava neobične motive i pjesničke slike, čime je njezin izričaj originalan i začudan. U nekim pjesmama ulazi u polje metajezika te preispituje poziciju lirskog subjekta i samog procesa stvaranja pjesme. Dio autoričinog opusa čine pjesme u kojima je jezik najslobodniji i najbliži žargonu. Te su pjesme bogate referencijama na pop kulturu, humorom, dosjetkama i igrama riječi. Sve pjesme zbirke odlikuje izrazita dinamičnost i nepredvidljivost. 
 
Stihove dna ilustrirao je Vuk Oreb, poznatiji kao MC iz rap-grupe Kiše metaka, a na promociji će biti i postavljena izložba ilustracija i pjesama iz zbirke Stihovi dna.