Saša Pocrnić: Ashes to Ashes

 U utorak, 21. listopada, u 21 sat otvara se nova izložba iz ciklusa NMG New Media Gallery, koji kustoski tim Mavene provodi već četvrtu godinu, ovog puta u novom prostoru, u galeriji LGBT centra, Ulica kralja Tomislava 8 /1.
 
Saša Pocrnić: Ashes to Ashes
 
"Moda, kao dijete kapitalizma, kao i sam kapitalizam, ima dva lica."
Elisabeth Wilson, Adorned in Dreams, 1985.
 
Imperativ novog koji vlada sistemom mode iz dana u dan za sobom ostavlja pregršt zastarjelih slika. U tom napuštenom repozitoriju odbačenih prikaza otkriva se drugo lice mode. Ono je smrtno, nalik utvari. Analizirajući porijeklo mode Elisabeth Wilson ga pronalazi u gradovima ranog kapitalizma, te tvrdi da u svojoj dvosmislenosti sistem mode govori o samom sistemu kapitalizma.
"Kapitalizam sakati, ubija, prisvaja te stvara otpad. Stvara veliko bogatstvo i ljepotu, zajedno s čežnjom za životom i mogućnostima koje se nalaze samo malo van našeg dohvata. Kapitalizam stvara snove i slike, baš kao i predmete, a moda je podjednako dio svijeta snova kapitalizma kao i njegove ekonomije."
/Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams, Fashion and Modernity, Rutgers University Press, New Brunswichk, New Jersey, 2003, p. 14./
 
U svom radu Ashes to Ashes Saša Pocrnić zalazi upravo u taj svijet snova i slika, sada već kasnog kapitalizma. Bogati arhiv fotografija iz modnih časopisa minulih decenija mjesto su umjetničke intervencije autora. Plamenom na fotografijama uništava lica modela te oslobađa destruktivnu silu koja je zapravo inherentna samom prikazu. Razotkrivajući tu razornu moć koju ovdje konkretno moda a općenito kapital imaju nad čovjekom, moć kojoj se čovjek svojevoljno pokorava, Sašini radovi nas tjeraju na razmišljanje o otuđenosti čovjeka od sama sebe.
 
Saša Pocrnić, dizajner vizualnih komunikacija, rođen je 1980. godine, živi i radi kao freelancer u Splitu.
 
Izložba je otvorena do 30.10., svakim danom osim nedjeljom, od 17 do 20 sati.
 
NMG (NovoMedijska Galerija) je platforma novomedijske umjetnosti koju je 2010. pokrenula organizacija MAVENA sa ciljem da približi i (ko)producira novomedijsku umjetnost i umjetnike, posebno mlade umjetnike, te da uspostavi i razvija međunarodne suradnje hrvatskih i inozemnih umjetnika. Osnovni ciljevi platforme NMG su: 
– pružanje stručne podrške mladim suvremenim umjetnicima prilikom produkcije, prezentacije, promocije i medijacije njihovih umjetničkih radova, te pomoć pri uspostavljanju suradnji madih hrvatskih umjetnika iz Hrvatske sa onima iz svijeta; 
– edukacija iz područja NM umjetnosti, suvremenih kustoskih koncepcija, produkcije umjetničkog rada, promocije i prezentacije rada, organizacije izložbe, performansa, akcije happeninga itd. 
– zagovaranje za veće priznanje i bolje uvjete izvaninstitucionalne suvremene umjetnosti, s posebnim naglaskom na mlade umjetnike i producente 
– lokalna, nacionalna, regionalna i globalna suradnja sa sličnim organizacijama i platformama 
– profesionalna produkcijska podrška radovima i mladim umjetnicima i nakon suradnje kroz NMG – dokumentiranje aktivnosti u svrhu stvaranja arhive mladih suvremenih umjetnika koja će biti dostupna online, promovirana kao platforma mladih umjetnika koji će ovim putem lakše dolaziti do partnera, donatora, rezidencija i stipendija u zemlji i inozemstvu te tako nastaviti svoj umjetnički rad i edukaciju.
 
Tonči Kranjčević Batalić