DAS poziva građane Splita 3 na javnu raspravu: "Odlučite želite li na gradskom zemljištu crkvu,parkiralište, tržnicu, dječje igralište ili park"

Društvo arhitekata Splita putem priopćenja pozvalo je sve zainteresirane građanke i građane  Splita 3 da u ponedjeljak, 15. siječnja, u 10 sati dođu u Banovinu i iznesu svoj stav o planiranoj gradnji crkve na mjestu izvorno namijenjenom tržnici i parkiralištu.

"Od donošenja DPU-a, na samo 400 m pješačke udaljenosti od predmetne lokacije izgrađen je Franjevački klerikat fra Ante Antića. Istodobno, u radijusu od 1 km nema nijedne tržnice niti je planirana. Nije realizirana niti jedna garaža ili parkiralište. Također, broj stambenih jedinica u neposrednoj blizini povećan je realizacijom višestambenih zgrada jugozapadno od predmetne lokacije.

Budući da je čestica u vlasništvu Grada, Grad ima šansu na ovoj lokaciji osigurati građanima / stanarima parkiralište, tržnicu, dječje igralište, zelenu površinu ili bilo koju drugu javnu funkciju sa sretnom okolnošću da NE POSTOJE neuređeni imovinsko - pravni odnosi, a postoji projektna dokumentacija koja se tek treba prilagoditi današnjim standardima. Može se reći kako bi ova realizacija, za naše prilike, mogla biti nevjerojatno brza." - poručuju iz DASa.