Saznajte kako povući EU sredstva za kulturu

Platforma Doma mladih u suradnji s Ministarstvom kulture i Gradom Splitom organizira 20.09.2016. s početkom u 10 sati predstavljanje EU programa Kreativna Europa - potprogram Kultura i Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali". Programi će biti predstavljani pod nazivom "Kako povući EU sredstva za kulturu?" s početkom u 10,00 sati u Beton kinu (Dom mladih Split, Ulica slobode 28; ulaz sa strane Ekonomske škole).

Nakon pozdravne riječi Siniše Kuke, pročelnika Službe za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru Grada Splita, u prvom dijelu izlaganja, prisutne će s glavnim značajkama potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) upoznati Anera Stopfer iz Deska Kreativna Europa (Ministarstvo kulture). Zatim će Maja Perucci iz Službe za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata  Europske unije informirati sudionike o pozivima Ministarstva kulture u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“.

U drugom dijelu radionice bit će detaljnije predstavljena natječajna kategorija Projekti suradnje, kao jedna od kategorija unutar programa Kreativna Europa. Tom prilikom sudionici će se upoznati s informacijama o pisanju i prijavljivanju projekata kao i s tehničkim karakteristikama natječaja, a bit će predstavljeni i primjeri dobre prakse.

Ovim predstavljanjem, kulturna i šira javnost će biti informirana o ciljevima i prioritetima dvaju programa, proračunu te o vrstama poziva na koje hrvatske kulturne organizacije te udruge mladih i za mlade mogu prijaviti svoje projekte.