Odgođen 6. FantaSTikon

6. FantaSTikon koji se trebao održati na splitskom FESB-u od 13. do 15. ožujka 2020. je ODGOĐEN prema preporuci nadležnih tijela.
Uskoro će biti najavljeni novi datumi, a 6. FantaSTikon bi se trebao
održati u srpnju 2020.