Adela Jušić izlaže u galeriji Praktika

U sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA u galeriji Praktika, u Domu mladihu Splitu otvara se izložba...

U sklopu ciklusa NMG@PRAKTIKA u galeriji Praktika, u Domu mladihu Splitu otvara se izložba...