Martinisova "Data Recovery" u Domu mladih

Kao i u slučaju gubitka podataka sa diska računala koji se ponekad mogu dohvatiti samo djelomično i izvan odgovarajućeg konteksta (fileova, foldera), ovaj proces pokušava vratiti fragmente događaja, aktivnosti ili situacija koje su nestale u našem sveprožimajućem društvenom zaboravu. Radovi su realizirani u različitim materijalima i medijima (video-filmovi, video-instalacije, internetski projekti itd.).