Univerzum Trebotić u Galeriji umjetnina

Izložba Univerzum Trebotić u četiri cjeline i preko 90 umjetničkih djela mapira sveukupnost pet decenija duge umjetničke karijere Matka Trebotića.

Izložba Univerzum Trebotić u četiri cjeline i preko 90 umjetničkih djela mapira sveukupnost pet decenija duge umjetničke karijere Matka Trebotića.