Dani Dioklecijana na razini Monty Pythona

Osim toga, zbog čega ovu manifestaciju ne iskorititi i za prezentaciju ostalih kasnoantičkih spomenika unutar Palače, npr. Jupiterovog hrama, Zlatnih i Srebrnih vrata, dok je ovakvim pristupom akcent stavljen samo na jedan lokalitet – Peristil. Nadamo se promjenama i budućem ne samo atraktivnom, nego i edukativnom programu.