Potok kao simbol borbe za okoliš

Nakon kopanja temelja i izgradnje stambenih zgrada na Žnjanu, došlo je do blokade izvora popularnog potoka Radoševac, koji je sada potpuno presušio. Građani su se digli na noge. Održan je prosvjed. Piše se peticija. A što čini Grad?