U Arheološki muzej večeras useljavaju životinje

U Arheološkom muzeju u Splitu u četvrtak 9. srpnja u 20 sati se otvara izložba 'Monumenta et animalia'.

Izložba je nastala suradnjom Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta te Arheološkog muzeja,  a tematizira životinjske prikaze na arheološkim spomenicima. Kustosi i vanjski suradnici Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu su na 125 arheoloških eksponata odredili 67 različitih vrsta životinja.

Na izložbi su zastupljeni arheološki predmeti iz svih zbirki Arheološkog muzeja u Splitu, različitih materijala, namjene i starosti. Također je u fokusu proučavanja i simbolika životinja, osobito njen (dis)kontinutet u različitim arheološkim razdobljima i civilizacijama.

Cilj ove izložbe je približiti arheološku baštinu široj publici, te raznoliku faunu prikazanu na njima. Zanimljivo je da spomenici mahom potječu sa srednjodalmatinskih lokaliteta, kao i dermoplastični preparati, te suhi, mokri i kosturni eksponati Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu koji će biti izloženi uz arheološke eksponate.

Izložbu prati i katalog, informativni panoi te prigodni suveniri.

Kustosi izložbe su mr. sc. Dalibor Vladović iz Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu, te Jelena Jovanović kustosica Arheološkog muzeja.