Hrvatska pošta pustit će u optjecaj prigodnu poštansku marku u povodu 200. obljetnice Arheološkog muzeja u Splitu

Motiv na marki je sarkofag...

Motiv na marki je sarkofag...

U Arheološki muzej večeras useljavaju životinje

Na izložbi su zastupljeni arheološki predmeti iz svih zbirki Arheološkog muzeja u Splitu, različitih materijala, namjene i starosti.

Na izložbi su zastupljeni arheološki predmeti iz svih zbirki Arheološkog muzeja u Splitu, različitih materijala, namjene i starosti.