Štandovski tumor se širi

Ovih dana svjedočimo još jednoj uzurpaciji javnog prostora.