Bravo Kerume: "Turističku" palaču srušiti i napraviti perivoj!

Uporno se želi progurati projekt 'plodouživanja' na prvo 30, a sada 20 godina, što je potpuno neambiciozno za tako vrijednu lokaciju...

Uporno se želi progurati projekt 'plodouživanja' na prvo 30, a sada 20 godina, što je potpuno neambiciozno za tako vrijednu lokaciju...

'Turistička palača' će još jednu sezonu biti sramota u centru grada

Nažalost, projekt novinarima nije mogao pokazati jer, kako je objasnio, još nije završen žalbeni postupak.