Posljednji tjedan projekta Praznine 2022 u Splitu

U organizaciji platforme...

U organizaciji platforme...

Četvrti tjedan projekta PRAZNINE 2022 u Splitu

U organizaciji platforme Culture Hub Croatia...

U organizaciji platforme Culture Hub Croatia...

Treći tjedan projekta PRAZNINE 2022 u Splitu

Da bismo zaključili priču o Prazninama...

Da bismo zaključili priču o Prazninama...

Drugi tjedan projekta PRAZNINE 2022 u Splitu

U organizaciji platforme...

U organizaciji platforme...

PRAZNINE2022: Privremena aktivacija zatvorenih prostora u povijesnim jezgrama Splita i Dubrovnika

U organizaciji platforme Culture Hub Croatia...

U organizaciji platforme Culture Hub Croatia...